top of page

Vzdělávací program MŠ

Vzdělávací obsah (uspořádání učiva)

 

Obsah naší vzdělávací nabídky je rozpracován

na tříleté období a bezprostředně souvisí s přirozeným prostředím, které dítě obklopuje. Podporuje u dětí rozvoj smyslového vnímání na základě prožitku a navozování kladných emočních stavů. Nástin vzdělávací nabídky ŠVP je dále konkretizován v třídních vzdělávacích programech do podtémat s uvedením pedagogických záměrů, očekávaných výstupů a nabídkou činností přizpůsobených dětem.

 

Vzhledem k podmínkám naší školy a věkovému uspořádání tříd máme vypracovanou vzdělávací nabídku do těchto ročních bloků:

 

1)      CO OBJEVILA NAŠE RUKA

 

2)      DÍVÁME SE KOLEM SEBE

 

3)      KAM NÁS NOHY PONESOU

 

 

Integrované roční bloky jsou obsahově rozpracovány do těchto tématických okruhů:

 

 

1) CO OBJEVILA NAŠE RUKA

            1.1  Podejme si ruce

            1.2  Co se vejde do dlaně

            1.3  Aby ruce nezebaly

            1.4  Máme rádi pohlazení

            1.5  Táhneme za jeden provaz

 

2) DÍVÁME SE KOLEM SEBE

            2.1 Nahlížíme do školky

            2.2 Jen si děti všimněte

            2.3 Oči plné překvapení

            2.4 Co nám pohled prozradí

            2.5 Díváme se, jaké je to u nás

 

3) KAM NÁS NOHY PONESOU

            3.1 První kroky v mateřské škole

            3.2 Procházíme podzimem

            3.3 Tiché kroky vánočním časem

            3.4 Šlápoty a stopy zanechají boty

            3.5 Pojďme za sluníčkem

            3.6 Šlapej dál        

bottom of page