top of page

Školné a stravné

Platba školného a stravného

 

Úplata za předškolní vzdělávání

(dle § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., školský zákon)

je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

 

Současné ceny stravného od 1.3. 2023

(dle vyhl. č. 108/205 Sb., školský zákon)

 

Děti do 6-ti let věku

Ranní svačina: 12,- Kč

Oběd včetně pitného režimu: 23,- Kč

Odpol. svačina: 11,- Kč

Celkem včetně pitného režimu: 46,- Kč

 

Děti ve školním roce - 7-leté

Ranní svačina: 13,- Kč

Oběd včetně pitného režimu: 26,- Kč

Odpol. svačina: 11,- Kč

Celkem včetně pitného režimu: 50,- Kč

Dané ceny u stravy jsou pohyblivé a závisí na zvyšování cen potravin.

 

 Způsob platby školného a stravného:

 

Platby školného a stravného se provádějí pouze bezhotovostně, a to dvěma způsoby:

 

  • Příkazem z vašeho účtu na školní účet (1484095329/0800)

 

Platbu školného je nutné uskutečnit vždy včas i v případě, že je dítě nemocné - do 15. dne v daném měsíci musí být připsána platba na účet MŠ !!!

 

Platbu stravného je nutné uskutečnit vždy včas i v případě, že je dítě nemocné - do 10. dne v daném měsíci musí být připsána platba na účet MŠ !!!

Aktuální výši platby na následující měsíc, obdrží zákonný zástupce na konci kalendářního měsíce. Popřípadě se může informovat na tel. čísle 573370217 - p. Zachová Hana (vedoucí školní kuchyně)

  

  • Souhlasem k inkasu

 

Je nutné si zařídit povolení k inkasu

s limitem 1100,-Kč.

Srážka bude provedena vždy 4. dne v daném měsíci.
 

  

Osvobozen od úplaty školného:

 

Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§ 20-22 zákona č. 117/1995 Sb.) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě, pobírá dávky pěstounské péče (§ 36-43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.

bottom of page