top of page

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Morkovice

------------->>>>>>>>>>>>>>> .pdf dokument

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Mateřské školy Morkovice, 
fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy
a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.
Mateřská škola Morkovice nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

bottom of page