top of page

Přihlášení/Odhlášení stravy  - (ranní svačina, oběd či odpolední svačina) 

Strava se odhlašuje den předem do 10.00 hodin na telefonním čísle 573 370 217

u paní Zachové a nebo nově také vyplněním formuláře níže.

V případě náhlého onemocnění je možné stravu odhlásit do 8:00 h. daného dne.

V  případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče dítěte oběd vyzvednout. V další dny mohou rodiče odebírat obědy za plnou cenu cizího oběda (strávníka). Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. 

Zpráva odeslána! 

bottom of page